dinamik ve profesyonel profil.

ON Tasarım firması, yenilikçi ve yaratıcı tasarım anlayışı ile ekolojik temelli, sürdürülebilir, engelsiz, erişilebilir kentlerin oluşumu için Peyzaj Yüksek Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Yard.Doç.Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından 2006 yılında kuruldu. ON Tasarım, içinde yaşadığımız fiziki çevreleri daha yaşanır kılmak amacıyla peyzaj mimarlığı, mimari ve kentsel tasarım ölçek ve yaklaşımlarının bütüncül olarak ele alındığı; dezavantjlı grupların, yaşlıların, çocukluların rahatlıkla erişebildiği projeler üretmeyi hedefler. İstanbul ve Ankara olmak üzere iki merkezden yönetilen ON Tasarım, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve mimarlık sektöründe 40 kişilik profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir.

gelecek için tasarlıyoruz.

Sıradanlıktan uzak, güçlü, yaratıcı çözümler sunabilen yapısı ile insan, hizmet ve ürün kalitesine yatırım yapan ON Tasarım; fonksiyonel, sağlam ve ekonomik olanı arayarak, geleneksel mekanları çağdaş tasarım teknikleri ile harmanlayarak ve ekolojik temelli, sürdürülebilir, kimlikli kentler tasarlayarak uluslararası tasarım dünyasında yerini almaktadır.
ON Tasarım, kentlerin özgün kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için kente kimlik kazandıran yapı, mekân ve yaşam kültürlerinin dikkatle korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini savunur. Kültürel mirası, kent belleğini, tarihi kent merkezlerini, meydanları, sokakları ve geleneksel mahalle olgusunu canlı ve güçlü tutulan planlama politikaları ve tasarım yaklaşımları, bize göre geleceğin sürdürülebilir kentlerini tasarlamak için hayati önem taşır. Sosyal dinamiklerin dikkate alınması, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması, ekolojik sürdürülebilirlik, belleğini koruyan ve yaşanabilir mekânların oluşturulabilmesi, dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, çocuklar) engelsiz erişimi, kesintisiz yaya ulaşımı ve sürekli yeşil doku projelerimizin anahtar kelimeleridir.
Günümüzde, sürdürülebilir projeler ve sürdürülebilir kentleşmenin en önemli gereklerinden bir tanesi ekolojik açıdan duyarlı projeler üretebilmektir. Peyzaj ekolojisi, doğal varlık yönetimi, ekolojik ayak izleri, koruma biyolojisi, ekolojik denge, ekosistem sağlığı, onarım ekolojisi ve permakültür gibi konular ve “alanın coğrafyası yol göstericidir “ ilkesi ON Tasarımın kavramsal yaklaşımlarının belirleyicisidir.

kullanıcı odaklı vizyon.

ON Tasarım, gerçek anlamda kentsel tasarım projeleri üreten, kentsel tasarımın gerektirdiği farklı ölçekler arasında akışkan geçişler yakalayan bir tasarım firmasıdır. Bugüne kadar ürettiğimiz büyük ölçekli kentsel tasarım-yenileme projeleri, kentsel dönüşüm, konut-toplu konut alanları, ticari kullanım mekanları, sağlık kompleksleri, eğitim (üniversite) kampüsleri, kent meydanları, yaya bölgeleri, sokak sağlıklaştırma projeleri, mimari cephe rehabilitasyonları, rekreasyon alanları, temalı parklar, kent parkları, spor alanları, çocuk oyun alanları, kıyı / sahil şeritleri, turizm odaklı planlamalar, havaalanları-karayolları vb ulaşım ağı peyzaj projeleri, tarihi ve anı mekanları, tarihi-kültürel ve endüstriyel miras alanları ve kutsal mekanlar ON Tasarım’ın ölçeksel, kavramsal, bağlamsal ve mekansal çeşitliliğini göstergesidir. ON Tasarım, bu projelerin sürecinde master plan, konsept, kesin, uygulama proje, detay-sitem analizleri, metraj-keşif ve teknik şartnamelerin hazırlanmasını içeren projelendirme hizmetlerini bir bütünlük içinde çözümler.
Firmamız, kuruluşundan bu yana yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışmaktadır. Profesyonel yaşamda peyzaj mimarlığı ve mimarlığın, toplumun ve insanlığın hizmetinde olduğu kabulü ile mekân yapma, yapı ve çevre ilişkisini kurma becerisini, kentin değeri ile bütünleştirmeyi amaçlayan, küresel iklim ve kentleşme politikalarını takip eden ON Tasarım, tasarımda inovasyon kavramını ilke edinmiştir. Hedefimiz, öznesinde insan ve doğa ile barışık, ekolojinin temel ilkelerini kullanan sürdürülebilir tasarımlarla, proje üretiminin sınırlarını geliştirmek ve farklılık yaratan kalıcı çözümler üretmektir.