Eng
On Tasarım

On Tasarım

ON TASARIM LTD. ŞTi. 2007 Yılında Peyzaj. Y.Mimari ve Kentsel Tasarımcı Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından kurulmuş olup, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı konularında alt ölçekten kent ölçeğine kadar geniş bir yelpazede proje çalışmalarını sürdürmektedir.

Firma, bünyesinde çalışan Peyzaj Mimarları, Kentsel Tasarımcılar, Mimar ve Şehir Plancılarıyla çok disiplinli tasarım ve planlama süreçlerinin kurgulanması ve yönetilmesi konularında deneyim sahibidir.

Konut geliştirme projeleri, karma kullanımlı kentsel gelişim projeleri, eğitim, sağlık, ticaret ve turizm merkezlerine yönelik Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme projeleri, Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına yönelik projeler, kentlerdeki kamusal alanlara (meydan, cadde ve bulvar düzenlemeleri, sokak sağlıklaştırma, kent parkları, kentsel dönüşüm alanlarıi kıyılar) yönelik kentsel tasarım projeleri ile bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması firmanın asıl çalışma konularını oluşturmaktadır.

Yurt içi ve dışında tanınan mimar ve mühendislerle birlikte ulusal ve uluslararası ortakçıl projelerde görev alan firma yenilikçi ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını benimsemektedir. Her bir projenin kendisine özgü kavramsal yaklaşımın ortaya konmasının yanı sıra, proje alanının ekolojik değerleri ile içinde var olduğu çevrenin ve kentinin bağlamsal karakteri ve "YER"le olan ilişkisi firmanın önemsediği konuların başında gelmektedir.

On Tasarım LTD. ŞTİ. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı proje yarışmalrına katılmış ve çoğu birincilik olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.