Seminerin gerçekleştirilme nedeni, Tebriz kenti için yeni bir kentsel vizyon geliştirmek, bunu yaparken de daha önce bu konularda deneyim edinmiş kişilerden görüşler almak.

Genel olarak dört ana başlıkta ele alınacak konular:

  • Kentlerin gelişimi adına yeni teoriler üretmek,
  • Sürdürülebilir Kentsel Tasarım alanında uzmanların deneyimlerinden yararlanmak,
  • Gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak,
  • Tebriz Kentinin problemlerinin tanımlanması ve 2018 Turizim Başkenti olması adına adımlar atılması.

Osku, Şebester ve Merend illerinde yapılacak seminerlerin tarihleri ise aşağıdaki gibidir;

  • 4 Aralık 2016 Osku (09:00-12:00)
  • 5 Aralık 2016 Şebester (09:00-12:00)
  • 6 Aralık 2016 Merend (16:00-20:00)